Over de lijn lopen
Verkleint het breedte perspectief
Verstappen
doet schuldgevoelens ontwaken.
Doch immer weer...
Is het niets anders
Dan de uitnodiging
De zelf gecreëerde lijn
Tot oneindig vlak
Te laten zijn.
   
    De geborgen openheid
Ontvouwt zich
Daar waar de
Geslotenheid als
Vanzelf eindigt

Hoor je me? Ook bij stilte
Zie je me? Voorbij m’n lichaam
Voel je me? Zelfs op afstand
Durf je me volledig te volgen?
Terwijl je op je eigen pad blijft!