Bij een intuïtieve & creatieve coaching sessie word je op allerlei manieren uitgenodigd en ondersteund. Zodat je je gaandeweg bewust wordt van de mogelijkheden in je huidige situatie en van daaruit keuzes kunt maken. Het is een ontdekken en verkennen van het samenspel tussen denken, voelen en zijn. Telkens weer vindt er afstemming plaats op jouw vraag of behoefte. Dit geldt voor zowel een coachtraject als de check-up sessie.

Coaching sessie / traject

De aanleiding voor sessies kan divers zijn; op een creatieve (lees speelse) manier zoeken naar hoe om te gaan met keuzes en veranderingen privé of op werkgebied, verlies, ziekte of een sterven en verheldering van levensvragen. Tijd en aandacht willen besteden aan balans, (zelf)vertrouwen en zelfacceptatie vergroten. Spanning waarnemen en jezelf rust en een vreugdevolle vonk gunnen. Of een verlangen hebben naar ‘kwaliteit’ en (meer van) jezelf leren kennen. Hoe dan ook, je bent toe aan een volgende stap(je).

Tijdens een sessie kun je je met woorden uiten, iets duiden en bekrachtigen. Er zijn echter ook andere manieren om jezelf uit te drukken, om te gaan met gedachten/emoties/gevoelens en inzicht te verkrijgen. Zo kan bijvoorbeeld ontspanning en bewuste ademhaling, stilte, een wandeling in de natuur, een krabbel, schets of een voorwerp kiezen ook bijdragen. Het gaat daarbij niet om mooi/goed, maar om eigen/authentiek. En daar hoef je niets extra’s voor te kunnen of weten. We bepalen samen wat voor dat moment passend is.

Het is mogelijk meerdere coach-sessies af te spreken met een variabele tussenperiode. Een dergelijke traject kan verdiepend en ondersteunend zijn bij het daadwerkelijk ‘toepassen’ in je dagelijks leven van wat je hebt ervaren en ontdekt.

Check-up coaching sessie

De Check-up is een eenmalige sessie van 1.5 tot 2 uur die geschikt is om de stand van zaken op te maken. Net zoals je je lichaam fysiek verzorgt, is dit een onderhoud voor je geest & ziel. Hoe staat het met je op gebied van (vrijwilligers)werk, privé en ontwikkeling? Is er iets wat op dit moment (on)bewust aandacht vraagt? De check-up wordt veelal ervaren als een; ‘even opfrissen, contact houden met wat je echt belangrijk vindt en als een verhelderende steun bij een relatief klein doch aandacht vragende gedachte, gevoel of situatie’.

Naast het gesprek, kunnen ook hier de natuur, ontspanning en middelen voor expressie desgewenst ingezet worden.

Intuïtieve Coaching is geschikt voor mensen die in staat zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen en dragen. Als coach draag ik zorg voor een omgeving, sfeer en voor handvatten die het hoogst mogelijke voor dat moment mogelijk maken. Neem contact op voor meer informatie.

Enkele ervaringen:

 

design by silverfish | © 2012